Phú Thọ
Haydi Tình Nguyện - Du lịch ý nghĩa hơn ngày tựu trường
07/08/2019    Phú Thọ
Sắp đến mùa khai giảng Xuân Sơn cũng rộn ràng Chung tay làm thư viện Thăm trường nhỏ bình yên Có những bạn nhỏ chưa bao giờ được đọc Doreamon hay Tottochan bên cửa sổ...Có những ngôi trường còn chưa có phòng đọc và một giá sách tham khảo, sách truyện đọc cho học sinh...Có những cuốn sách cũ cứ nằm mãi...